عطر حرم امام مهربانی ها در روستاي شهرياري سفلي طنین اندازشد.

نهمين يادواره تنهاشهيدطلبه شهرستان خاتم،شهداي قره چاهي،شهداي دهستان چاهك وشهيدگمنام باحضور ميربهبودي معاون سياسي، امنيتي واجتماعي فرماندار،امام جمعه ،بخشدارمركزي وسايرمسئولين شهرستان وديگراقشارمردم درجوارگلزارشهيدگمنام درروستاي شهرياري سفلي برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: غرفه کودک ، پزشک اطفال ، طب اسلامی ، نمایشگاه حجاب و عفاف ، دفاع مقدس از دیگر برنامه های این مراسم بود.