شهادت امام جعفر صادق (ع)

سالروز شهادت جان سوز امام جعفر صادق(ع) تسلیت باد روابط عمومی فرمانداری خاتم
6492980_640.jpg