دیدار سرپرست فرمانداری خاتم با شهردار و مجموعه شهرداری به مناسبت روز شهرداریها و دهیاری ها

به مناسبت چهاردهم تیرماه روز شهرداریها و دهیاریها میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم با حضور در شهرداری خاتم با شهردار و مجموعه شهرداری دیدار و گفتگو کرد.