جلسه مناسب سازی معابر واماکن عمومی ویژه معلولین

جلسه مناسب سازی معابر و اماکن عمومی ویژه معلولین و همچنین جلسه شورای ملی سالمندان به ریاست محمودی معاون عمرانی فرماندار و با حضور سایر اعضا در محل فرمانداری برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: محمد محمودی معاون عمرانی فرماندارضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و نکوهداشت هفته سالمندان به بیان مقدماتی در خصوص موجوع جلسه(مناسب سازی اماکن ویژه معلولین) پرداخت.

محمودی بیان کرد:مناسب سازی اماکن تنها ویژه معلولین نیست بلکه تمام افراد،کودکان، زنان باردارو سالمندان و حتی جوانان را شامل میشود. وبا مناسب سازی مکان ها ومعابر به خودمان کمک بزرگی خواهیم کرد.

وی در ادامه افزود: مناسب سازی اماکن و معابر در راستای کمک به معلولین ناتوان و سالمندان کم توان جسمی حرکتی کمکی است در جهت شرکت در امور اجتماعی

محمودی در پایان گفت: برگزاری چنین جلسات تاثیر شایانی در جهت عملیاتی شدن مصوبات جلسات قبل خواهد کرد.