به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر صورت پذیرفت:

به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر صبح امروز فاضلی فرماندار خاتم با رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان خاتم دیدار نمود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: بمناسبت هفته مبارزه بامواد مخدر فرجام فاضلی فرماندار شهرستان ، به اتفاق میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار،فرمانده نیروی انتظامی ،رئیس دادگستری ، دادستان عمومی و دادرس دادگستری با رئیس پلیس مواد مخدر شهرستان و همکاران انتظامی دیدار کردند