دومين مانور سراسري شبيه سازي روز انتخابات در شهرستان خاتم  با حضور فرماندار برگزار شد.    

 به گزارش مسئول كميته اطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان خاتم؛ دومین مانور سراسری شبیه‌سازی روز انتخابات با ايجاد 10 شعبه فرضی در شهرستان با حضور مهندس فاضلي فرماندار و مسئول فناوري اطلاعات فرمانداري در روز 20 ارديبهشت برگزار شد.    

 گفتني است اولين مانور  روز چهارشنبه 13 اردیبهشت‌ماه، برگزارشده بود که در آن مانور شهرستان خاتم رتبه اول را در برگزاری انجام فرایندهای مانور کسب کرد.