جلسه بررسی تعیین اعضای شعب اخذ رأی شهرستان خاتم برگزار شد.

 به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان خاتم؛ جلسه مشترک اعضای هیئت اجرایی، هیات نظارت و ستاد انتخابات شهرستان به ریاست فاضلی فرماندار در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید. این جلسه با هدف برنامه ریزی وانتخاب  اعضای شعب اخذ رای و برگزاری هر چه بهتر دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی برگزار شد. 
رئیس هیات اجرایی شهرستان، در این جلسه بر اشرافیت کامل عوامل اجرایی بر قوانین انتخابات تاکید  و اظهار داشتند تعیین اعضای شعب اخذ رای بر عهده اعضای هیئت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری می باشد و اعضای شعب، نمایندگان فرماندار، بازرسان باید از افرادی انتخاب شوند که قانون مدار، امانت دار، بی طرف و کاربلد باشند و رابطه خویشاوندی با نامزدهای انتخاباتی نداشته باشند.
 ایشان همچنین تاکید کردند که بازدید و سرکشی از ستادها و نظارت بر آنها مهم است و باید ضمن بررسی دقیق شعب  نواقص آنها مشخص  و تجهیزات مورد نیاز نیز آماده شوند. در ادامه جلسه هم اعضای هیئت اجرایی پیرامون وضعیت نحوه و چگونگی تعیین اعضای شعب اخذ رای به بحث و تبادل نظر پرداختند. ودر پایان اعضاء شعب انتخابات شدند.
  
گفتنی است در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا 47 شعبه ثابت و سیار در شهرستان خاتم آرای مردم را اخذ خواهند کرد.