بازدیدفرماندار خاتم ازپروژه درحال اجرا محور هرات _شهربابک رودشور

میربهبودی فرماندار خاتم به اتفاق رئیس اداره راه و شهرسازی و رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر هرات از پروژه درحال اجرا محور هرات _شهربابک رودشور بازدید نمود .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم :فرماندار خاتم در  بازدید از پروژه مذکور گفت: ١٠ کیلومتراز مسیر هرات - شهربابک که در تعهد شرکت مکران است به دلیل کمبود اعتبار ومشکلات مالی  که پیمانکار پروژه داشت حدودچند ماه تعطیل بود که با پیگیریهای صورت گرفته ازطریق  معاون عمرانی استاندار ودرسفری که جناب آقای کدخدا زاده معاون ساخت وتوسعه راههای کشور به شهرستان داشتندمسائل ومشکلات این پروژه بررسی وقول مساعد درتامین اعتبار و دستور شروع پروژه را دادند که در مدت کمتر از سه ماه از شروع این پروژه حدود ۴ کیلومتر از مسیر باند دوم در  مرحله پایانی زیرسازی واجرای آسفالت می باشد.
گفتنی است : در پایان جلسه ای درمحل کارگاه با حضور سرپرست کارگاه برگزار و مسائل و مشکلات پروژه موردبررسی وارزیابی قرار گرفت، وبرتسریع در روند تکمیل ادامه مسیرباقی مانده تاکید گردید.