اطلاعیه

اطلاعیه برگزاری اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت در سطح شهرستان خاتم
photo_2019-09-18_10-21-17_001.jpg