به مناسبت هفته جهاد كشاورزي

در اين مراسم از 16 نفر از كشاورزان نمونه استان تجليل شد كه نام دونفر از كشاورزان شهرستان خاتم نيز به چشم مي خورد .

گفتني است آقاي محمود زارع خورميزي از اهالي روستاي چاهك كشاورز نمونه در زمينه كشت گندم با ظرفيت 5/11 تن در هكتار و آقاي فرهاد منگلي  در زمينه كشت ذرت با ظرفيتي معادل 152/15 تن در هكتار از كشاورزان نمونه در اين همايش بودند.