فرماندار خاتم افزود : الحمدا... بعد از گذشت قرنها از قيام عاشورا ، امام خميني (ره) با الهام و سرمشق قرار دادن مسير و هدف امام حسين (ع) جمهوري اسلامي ايران را بنيانگذار ي نمود و عزت و استقلال را براي مردم مسلمان ايران به ارمغان آورد لذا وظيفه همه ما است كه در زنده نگه داشتن اين نهضت بزرگ كه به عنوان خط و مشي مسلمانان و در راس آنها تشيع است برنامه ريزي نمائيم.

امامي از تمامي مداحان ، سخنرانان ، عزاداران و هيئت هاي مذهبي خواست از هرگونه بدعت ناروا ، خرافه گويي كه باعث تشويش اذهان عمومي گرديده و مسير اصلي اين عزاداري ها را تحت الشعاع  قرار دهد پرهيز نموده و با استعانت از فرمايشات رهبر معظم انقلاب حضرت آيت ا...خامنه اي مدضله العالي كليه قواعد عزاداري و سخنراني را رعايت نمايند تا انشاءا... شاهد هرچه با شكوهتر برگزار نمودن مراسمات سوگواري باشيم .

روابط عمومي فرمانداري خاتم