دراجلاس طلوع مهر120نفر از فعالان امر ازدواج ، كارشناسان و مسئولين ادارات ساعت 8 صبح جمعه 22 آبانماه در تالار فرهنگيان خاتم حاضر مي شوند.

بنابر اين گزارش ، در مراسم اجلاس ،دكتر جعفر اردبيلي استاد دانشگاه هاي تهران ، اميركبير ، علامه طباطبايي و شريف  به بررسي راهكار هاي موثر در تسهيل ازدواج ، شيوه هاي مناسب همسريابي و نقش دين و راهكارهاي ديني در ازدواج ، اهميت ازدواج و جايگاه ازدواج در زندگي هر فرد و عشق و چگونگي ابراز آن مي پردازند.

رستگارخبرنگار شهرستان خاتم