عليرغم راهپيمايي و تجمعات عظيم و ميليوني مردم در اقصي نقاط كشور در اعتراض به اين اقدام وحشيانه  منافقين ، دشمن از تبليغات عليه جمهوري اسلامي ايران دست برنداشته و هرروز شاهد اطلاعيه و بيانه هايي در حمايت از منافقين هستيم و مايه تاسف آنكه وزراي دولت قبلي نيز از طريق رسانه هاي غربي به اين حركت دامن زده  و موجب تحريك  منافقين گرديده اند و خوشبختانه حركت روز عاشورا ماهيت اين جريان را  نشان داد و عامه  مردم حتي آنهايي كه به كسي غير از احمدي نژاد راي داده بودند خطشان را جدا نموده  و پيروي از خط ولايت مطلقه فقيه و دفاع از آرمانهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي را برگزيدند البته خود مي دانيد تعداد اين فريب خوردگان اندك و به بركت عاشورا انشاءا... ريشه آنها ساقط خواهد شد . آنها براي  17 دي روز كشف حجاب نيز برنامه دارند و قرار نيست  دست  بردارند واگر ما قبول كنيم كه دشمن از اين حركت خود دست بر مي دارد نهايت سادگي است ، چرا كه درطول 31 سال گذشته دشمن هرگز بيكار ننشسته و از انواع روشها از قبيل جنگ تحميلي ، تحريم اقتصادي ، گروه عبدالمالك ريگي ملعون ، خطر اسرائيل و  مخالفت با انرژي صلح آميز هسته اي ايران و غيره استفاده كرده است و لذا ما بايد جايگاه خود را در مبارزه عليه كفار بشناسيم و نهايتا حق پيروز است و هيچ وقت ناراحت نباشيد كه شيعه در دنيا دراقليت است مگر امام حسين (ع) و ياران ايشان چند نفربودند . نگران اين بحثها نباشيد با عنايت به مراتب فوق و همانند سال گذشته كه شهرستان خاتم مقام  اول را در استان بدست آورد انشاءا... برنامه ريزي نمائيم و با جديت نسبت به ارائه آمار اقدامات انجام شده پرداخته تا نسل جوان از خدمات انقلاب مطلع گردند و بدانند كه ما از چه وضعيتي به چه جايگاهي رسيده ايم . افتخار بزرگ انقلاب اسلامي عزت ، استقلال  و سربلندي است كه براي كشور به ارمغان آورد و ما بدون وابستگي به هيچ كشوري و با سرفرازي  و مستقل راه  خود را ادامه مي دهيم . وانشاءا... با خدمات خوبي كه دردولت دهم دردست اجراست شاهد رفع محروميتها و مشكلات منطقه باشيم .

درادامه معاون فرماندار نيز با اشاره به وقايع اخير تصريح كرد : امسال رويكرد فعاليتهاي دهه فجر متفاوت است و بايد در جهت محكوم نمودن اقدامات وحشيانه منافقين و ارائه  دستاوردهاي سي و يك ساله انقلاب بكوشيم و بايد شخصيت امام راحل (ره) به جوانان شناسانده و از خانواده شهداء تجليل گردد .
درادامه كليه كميته ها گزارشي از برنامه هاي اجرايي  كه طي دهه فجر برگزار خواهند نمود ارائه و نهايتا پس از بحث و بررسي برنامه ها به شرح پيوست  مصوب گرديد .  همچنين  در خصوص ساير موارد نيز تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد .

1-مقررگرديد شهرداران هرات و مروست نسبت به نصب پرچم انقلاب به صورت عمودي در ورودي شهرهاي مذكور قبل از فرار سيدن دهه  فجر اقدام لازم معمول نمايند .

2-مقرر شد كليه ادارات شهرستان و كميته فضا سازي شهري  و كميته اصناف نسبت به نصب پارچه ، بنر ، و ريسه هاي برقي در سطح  شهرهاي هرات و مروست تا  تاريخ 9/11/88 اقدام لازم  معمول نمايند.

3-مقرر شد كميته نمايشگاهها با عضويت كليه ادارات شهرستان عملكرد 31 ساله خود را در نمايشگاه دهه فجر كه در محل حسينه صاحب الزمان (عج) شهر هرات برگزار مي گردد در معرض ديد عموم قرار دهند .

4-مقرر شد كميته پشتيباني با هيات امناء حسينيه صاحب الزمان مذاكره و موافقت آنها جهت برگزاري  نمايشگاه دهه  فجر را در اين مكان بعمل آورند . همچنين مقرر شد مسئول اين كميته ضمن مذاكره  با كميته پشتيباني استان  در صورت امكان اعتباري را جهت اجراي برنامه ها تامين نمايد .

5-مقرر شد كليه كميته ها اخبار و فعاليتهاي خود را به صورت روزانه به كميته ارتباطات و اطلاع رساني ارسال نمايند .

6-مقرر شد كليه كميته ها ضمن تشكيل جلسه با اعضاي كميته ها صورتجلسه خود را حداكثر تا تاريخ 20/10/88 فرمانداري ارسال نمايند .

7-مقرر شد طي دهه فجر هر روز فرماندار و مسئولين ادارات در يكي از مساجد شهر و روستاها  حضور بهم رسانده و نسبت به ارائه عملكرد و جلسه پرسش و پاسخ  اقدام  نمايند .

8-مقرر شد اداراتي كه برنامه هاي ورزشي دارند با هماهنگي اداره تربيت بدني نسبت به اجراي برنامه ها اقدام نمايند .فايل ضميمه :

برنامه هاي كميته هاي اجرايي ستاد دهه فجر شهرستان خاتم