مردم شهرستان زیبای  خاتم  با آذين بندي، چراغاني و آينه كاري خيابانها، ميادين و كوچه و محله خود و با پخش نقل و شيريني از جشن ميلاد مهدي موعود (عج( استقبال مي‌كنند.

شور و شوق مردمان خاتم ، وصف ناپذير است و آنها همچون ديگر مردمان جهان در انتظار منجي موعودي هستند كه به وعده الهي، جهان را پر از عدل و داد خواهد كرد.

همچنین  روحانيون و مداحان  شهرستان خاتم  نيز با حضور در مساجد، پيرامون شخصيت والاي امام عدالت گستر و برافرازنده پرچم عدل و رحمت در جهان به سخنراني و مداحي مي‌پردازند.