فرماندار در اين بازديدها ضمن قرائت فاتحه تصريح كرد امروز خانواده معظم شهدا با دل هايي سرشار از ايمان و خوشنودي از شهادت فرزندانشان ثابت كرده اند كه در راه ارزش هاي اسلامي مي بايست دين خود را ادا نمود.خانواده شهدا افتخار ملت ما هستند و شهيد جاودانه ترين و مقدس ترين واژه انقلاب است و مسئولان نيز بايستي در اين مسير ،شأن خانواده هاي معظم شهدا را حفظ نمايند.

وي افزود: شهداي ما با بصيرت و آگاهي راه امامت و ولايت جامعه را پيمودند و در اين مسير نيز شهادت را مقدم بر حيات مادي دانستند و امروز نيز خانواده هاي آن بزرگ مردان همان مسير را با افتخار و سربلندي طي مي كنند.
در ادامه مسائل و مشكلات اين خانواده ها بررسي و مقرر شد
از طرف بنياد شهيد و فرمانداري پي گيري گردد.

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم