به گزارش  روابط عمومي فرمانداري  خاتم سيد ناصر امامي ميبدي  فرماندار خاتم طي جلسه اي از خدمات كمال برزگر دادستان شهرستان به ويژه به دليل رايزني هاي موثر و مفيد وي با دادستان شهرستان شهربابك به منظور رفع ابهامات ايشان در خصوص وضعيت حوزه استحفاظي شهرستان در محدوده  چاه آرتزين هرات و مراتع اطراف آن و نتايج بسيار خوب اين رايزنيها تقدير و تشكر نمود.