كشور ايران با تمدني كهن و سابقه فرهنگي طولاني توانسته است بهترين كتابها را به عنوان ميراثي گرانبها براي آيندگان به ارث گذارد وجود كتابهايي مهم از دانشمنداني همچون ابوعلي سينا نشانه اين مدعاست بطوريكه پس از گذشت قرنها از وفات اين عالم بزرگ كتابهاي وي در تمامي دانشگاههاي جهان تدريس مي شود.

با پيروزي انقلاب اسلامي در سال 57 رويكرد كتاب و كتابخواني سمت و سويي ديگر به خود گرفته و به سوي نشر علوم با توجه به موازين شرع مبين اسلام پايه گذاري گرديد و با توجه به جمله حضرت علي (ع) كه مي فرمايد كتاب غذاي روح بشر است و همچنين با توجه به نيازهاي اجتماعيشان سعي گرديده از كتاب در جهت رشد وتعالي و انتقال علوم به طالبان علم و انديشه و جستجو گران حقيقت استفاده گردد.

هفته كتاب و كتابخواني فرصتي براي توسعه و ترويج اين فرهنگ بخصوص در ميان نسل جوان مي باشد و وظيفه ديني و اخلاقي ماست كه در اين زمينه تلاش كرده و براي آن ارج و ارزش    ويژه اي قائل شويم زيرا كتاب جزئي از فرهنگ ماست و از آن به عنوان الفباي توسعه و پيشرفت ياد مي شود شهرستان خاتم نيز در جهت ارج نهادن به اين مهم و در جهت ترويج و توسعه فرهنگ كتابخواني و تجليل از فعالين در اين عرصه و به منظور گراميداشت اين هفته برنامه هايي به شرح ذيل اجرا خواهد نمود.

برگزاري مراسم جشن در كتابخانه هاي عمومي شهرستان .

تقدير از اعضا فعال و نمونه كتابخانه ها.

تقدير از خردسالترين و مسن ترين عضو كتابخانه .

تقدير از اهداء كنندگان كتاب به كتابخانه هاي عمومي.

برگزارينمايشگاه از كتابهاي تازه تاليف شده و ....

در پايان ضمن تبريك هفته كتاب و كتابخواني به تمامي فعالين اين عرصه به خصوص به مسئول انجمن كتابخانه هاو مسئولين كتابخانه هاي عمومي شهرستان و تمامي اعضاي اين كتابخانه ها از آنها مي خواهم كه در توسعه و ترويج فرهنگ كتابخواني از هرگونه تلاش و كوششي دريغ نورزيده تا انشاءا... شاهد رشد و بالندگي اين شهرستان محروم در تمامي زمينه ها باشيم .

 

                                                                                                                                                                                     سيد ناصر امامي ميبدي

   فرماندار خاتم