تشريح شد

 

وي افزود: سرزمين پهناور ما ايران با ويژگي‌هاي اقليمي متنوع سرشار از ذخيره‌گاه‌هاي نادر طبيعي و گونه‌هاي  زيستي كم‌نظير است.

حيدري تصريح كرد: موجوديت انسان به عنوان جزئي از طبيعت به حيات گياهان و جانوران وابسته است و بايد به اين باور رسيد كه طبيعت تنها براي ماخلق نشده است بلكه به نسل‌هاي آينده نيز تعلق دارد.

وي افزود: دخالت‌هاي ناآگاهانه و غيراصولي در طبيعت و محيط زيست و توسعه غيرمتوازن بدون توجه به اهميت حفظ محيط زيست بشر امروز را با چالش‌هاي بزرگي روبرو نموده است به طوريكه مولفه‌هاي اصلي حيات بشر در روي كره زمين در معرض تهديد و آسيب قرار گرفته است.

رئيس حفاظت محيط زيست شهرستان خاتم اعلام داشت: برگزاري جشنواره كودك و محيط زيست با همكاري كانون پرورش فكري  كودكان و نوجوانان، برگزاري كارگاه آموزشي درخصوص علوم  و محيط زيست شناسي با دعوت از دبيران و معلمان، تجليل از قضات، مسؤولين، همياران و محيط‌بانان، ديدار با امام جمعه شهرستان و اختصاص بخشي از خطبه‌هاي نمازجمعه به مسئله محيط زيست بخشي از برنامه هاي اداره محيط زيست خاتم در هفته محيط زيست است.