مدیر کل بحران استان:

غلامرضا برزگري ' روز دوشنبه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا اين درحاليست كه استان يزد از نظر زيستگاه حيات وحش غني بوده و پوشش گياهي متنوع زيادي دارد و 900 گونه گياهي در سطح مراتع شناسايي شده است.
وي خواستار تخصيص اعتبار لازم براي ساماندهي و جلوگيري از تلف شدن حيات وحش و تخريب و نابودي زيستگاههاي آنها شد و گفت: از آنجايي كه برخي گونه هاي منحصر به فرد در اين استان زيست مي كنند برآورد خسارت اين گونه ها با توجه به اينكه منبع ژنتيكي محسوب مي شوند قابل تصور نيست.
مديركل بحران استانداري يزد تصريح كرد: اقدام براي تامين آب سيار و علوفه براي حيات وحش مي تواند بخشي از خسارت را كاهش دهد و حداقل اعتبار مورد نياز اضطراري محيط زيست با توجه به گستردگي برابر 30 ميليارد ريال است.
به گفته برزگري براي سال زراعي و آبي جاري مبلغ 500 ميليارد ريال براي بخش هاي مختلف درخواست شده است اما تاكنون مبلغي اختصاص داده نشده است.ك/3
گفتنی است بیشترین گونه حیات وحش و جانوری استان یزد در شهرستان خاتم می باشد که برای جلوگیری از خطر انقراص آنها نیاز به توجه جدی و تخصیص بودجه های کافی دارد