به نقل از ايرنا: به گزارش خبرنگار ايرنا ، حجت الاسلام والمسلمين 'سيدعلي محمد حسيني ' امروز در خطبه هاي نماز جمعه اين شهر با اشاره به بخش هايي از پيام نوروزي مقام معظم رهبري در ابتداي سالجاري افزود: همه مديران اجرايي و مردم بايد خود را قبال اجرايي شدن اين پيام مهم مسئول بدانند.
وي با اشاره به اينكه سال جهاد اقتصادي مورد نظر مقام معظم رهبري با همكاري و همت و كار مضاعف محقق مي شود ،ادامه داد: جهاد اقتصادي يعني اينكه كشور در زمينه مهم اقتصادي در هيچ بخشي مشكل نداشته باشد .
امام جمعه مروست گفت: اگر همه دلسوزان در كنار نظام و دولت به كاري عملي و جدي در مبحث اقتصادي دست بزنند ، قطعا در عمل هم جهاد اقتصادي صورت مي گيرد.
وي يادآور شد: با تحقق جهاد اقتصادي در كسب و كار ، اشتغال و وضعيت اقتصادي مردم و كشور تحولي شگرف ايجاد مي شود .
حسيني با بيان اينكه نامگذاري سالانه توسط رهبري فرزانه انقلاب اسلامي داراي دور انديشي و از روي حساب و كتاب است ،خاطرنشان كرد: با ظرفيت هاي خوبي كه در موضوع اقتصادي در كشور وجود دارد مي توان به اهداف بلند اقتصادي دست يافت .