در بخشي از اين تقديرنامه آمده است :

به پاس خدمات ارزشمند جنابعالي در پشتيباني از فعاليتهاي دانشجويان بسيجي در ترويج و توسعه فرهنگ جهادي و خدمت رساني به نقاط محروم تقدير و تشكر نموده توفيق روزافزون همراه با سلامتي و سعادتمندي شما را از درگاه پروردگار مسئلت داريم .

گفتني است سيد ناصر امامي ميبدي مدتي است از سمت فرمانداري خاتم رسماً استعفا داده است .