9 كارت پستال زيباي نوروزي از شهرستان خاتم

9 كارت پستال زيباي نوروزي از شهرستان خاتمفرماندار شهرستان از اين حركت فرهنگي تقدير كرد و نقش اينگونه اقدامات در معرفي جاذبه هاي توريستي و گردشگري شهرستان زيباي خاتم را بسيار مثبت ارزيابي كرد .

نهر مسيح ، سرچشمه - هرات

نهر مسيح ، سرچشمه - هرات

قدمگاه - هرات

قلعه حسين آباد - هرات

جوي قنات - هرات

قلعه رحمت آباد - هرات

مزرعه آفتابگردان - هرات

قلعه مُلكي - هرات

كوچه باغ قديمي - هرات