شناسه : 350082

9 كارت پستال زيباي نوروزي از شهرستان خاتم


تصاوير زير توسط آقاي حميدرضا شيباني از شهروندان خوش ذوق هراتي ، عكاسي و با هزينه شخصي خود ايشان در تيراژ 2000 قطعه و در سريهاي 9 تايي چاپ شده است .

فرماندار شهرستان از اين حركت فرهنگي تقدير كرد و نقش اينگونه اقدامات در معرفي جاذبه هاي توريستي و گردشگري شهرستان زيباي خاتم را بسيار مثبت ارزيابي كرد .

نهر مسيح ، سرچشمه - هرات

نهر مسيح ، سرچشمه - هرات

قدمگاه - هرات

قلعه حسين آباد - هرات

جوي قنات - هرات

قلعه رحمت آباد - هرات

مزرعه آفتابگردان - هرات

قلعه مُلكي - هرات

كوچه باغ قديمي - هرات

آدرس کوتاه :