شناسه : 347062
حماسه حضور ؛

8864نفر از واجدین شرایط شهرستان خاتم تا ساعت 16رای خود را به صندوق ریختند


خبرهای رسیده به روابط عمومی فرمانداری خاتم از حضور حماسی مردم خاتم در انتخابات ۲۴ خرداد حکایت دارد.
حماسه حضور ؛

طبق این گزارش تا ساعت 16 امروز 8864نفر از واجدین شرایط رای خود را به صندوق ریخته و این مشارکت همچنان ادامه دارد.

آدرس کوتاه :