5میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی اختصاص یافته است

5میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی اختصاص یافته است


جهت توسعه بخش کشاورزی شهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم ، "محمد علی شاه حسینی" فرماندار با بیان مطلب فوق تصریح کرد: از محل بنگاه توسعه بخش کشاورزی  و  از اعتبارات سال 90 مبلغ 5میلیارد تومان تسهیلات جهت فعالیتهای مختلف کشاورزی از جمله صنایع جنبی ،پرورش طیور، اصلاح باغات و دامپروری به بانک سپه اختصاص یافته است .

وی  ادامه داد: همچنین متقاضیان می توانند جهت دریافت  تسهیلات کشاورزی با سود 13درصد به جهاد کشاورزی شهرستان خاتم مراجعه نمایند.