361طرح اشتغالزائی درشهرستان خاتم

361طرح اشتغالزائی درشهرستان خاتم


مدیر کمیته امداد شهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم ، "محمد ملکی" با بیان این مطلب، افزود: برای اجرای این طرح‌ها بیش از 23 میلیارد و 573 میلیون ریال هزینه شده که از این میزان 15 میلیارد و 970 میلیون ریال از محل قرض الحسنه بانکی و مابقی از محل قرض الحسنه امدادی تأمین شده است.

وی اظهار كرد: این طرح‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله کشاورزی و باغداری، دامپروری، صنایع دستی، خدمات و ... اجرایی شده است.

ملکی در پايان اضافه کرد: 225 طرح خودکفایی(خوداشتغالی) با اعتباری بالغ بر 18 میلیارد و 633 میلیون ریال، هفت مورد طرح کارانگیزی با اعتباری بالغ بر 70 میلیون ریال و 129 طرح توان افزایی(مشاغل خانگی) با اعتبار چهار  میلیارد و 870 میلیون ریال در این مدت برای مددجویان اجرا شده است.