شناسه : 337322

250نفراز شهرستان خاتم درقالب كاروان راهیان نور به مناطق جنگی اعزام شدند


  فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان خاتم   گفت: در   سال جدید 250نفر از این شهرستان در قالب كاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب كشور اعزام شدند. سرهنگ 'محمد رضا عطائي' افزود: به همراه این بازدیدكنندگان از مناطق جنگی جنوب كشور يك نفر راوی   نیز اعزام شد وی گفت: در این سفر پنچ   روزه این اعزام شدگان از منطقه های جنگی طلائیه ، فاو، شلمچه، دهلاویه ، خرمشهر، هویزه بازدید كرده اند. .    

 فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان خاتم  گفت: در  سال جدید 250نفر از این شهرستان در قالب كاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب كشور اعزام شدند.

سرهنگ 'محمد رضا عطائي' افزود: به همراه این بازدیدكنندگان از مناطق جنگی جنوب كشور يك نفر راوی  نیز اعزام شد وی گفت: در این سفر پنچ  روزه این اعزام شدگان از منطقه های جنگی طلائیه ، فاو، شلمچه، دهلاویه ، خرمشهر، هویزه بازدید كرده اند..

 

 

آدرس کوتاه :