250نفراز شهرستان خاتم درقالب كاروان راهیان نور به مناطق جنگی اعزام شدند

250نفراز شهرستان خاتم درقالب كاروان راهیان نور به مناطق جنگی اعزام شدند فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان خاتم  گفت: در  سال جدید 250نفر از این شهرستان در قالب كاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب كشور اعزام شدند.

سرهنگ 'محمد رضا عطائي' افزود: به همراه این بازدیدكنندگان از مناطق جنگی جنوب كشور يك نفر راوی  نیز اعزام شد وی گفت: در این سفر پنچ  روزه این اعزام شدگان از منطقه های جنگی طلائیه ، فاو، شلمچه، دهلاویه ، خرمشهر، هویزه بازدید كرده اند..