152 مصوبه در سفر سوم استاندار به شهرستان خاتم

152 مصوبه در سفر سوم استاندار به شهرستان خاتم


مجله خبري سفر استاندار به شهرستان خاتم - قسمت نوزدهم(فرماندار خاتم اعلام كرد)

فرماندار خاتم با اعلام اين خبر افزود اين مصوبات كه شامل وظايف دستگاه هاي اجرايي استان و شهرستان در ارتباط با آباداني شهرستان خاتم مي باشد طي جلسات مختلف كارشناسي بررسي و تهيه گرديده بود كه در جلسه شوراي اداري شهرستان به رياست استاندار به تصويب رسيد.

وي خاطرنشان كرد اميدواريم ادارات مربوطه با دقت و سرعت نسبت به عملياتي شدن موارد مربوط به خود اقدام كنند.

فرماندار در پايان از عنايت ويژه استاندار محترم و معاونين معزز ايشان و مديران كل استان به شهرستان خاتم تقدير و تشكر به عمل آورد.

گفتني است مديران كل مرتبط با حضور در جلسه شوراي اداري و يا از قبل در جريان مصوبات قرار گرفتند .

از مهمترين اين مصوبات مي توان به شروع عمليات اجرايي سد مروست و بررسي تامين آب پتروشيمي خاتم راه اندازي پيام نور هرات در مهر ماه سال جاري ، انجام عمليات گازرساني به مروست و روستاهاي تركان و هرابرجان و مطالعه راه مروست به خبر و احداث سيلوي 20 هزار تني را نام برد.

مشروح كامل مصوبات جهت اطلاع ادارات و شهروندان محترم از پايگاه اينترنتي فرمانداري قابل دريافت مي باشد.