شناسه : 15253037

'گزارش تصویری


بازدید بخشدار از ساختمان دهیاری وقلعه تاریخی روستای مبارکه

آدرس کوتاه :