شناسه : 341552

'گزارش تصويري ملاقات عمومي فرماندار در بخشداري مروستآدرس کوتاه :