ﻧﺸﺴﺖ فاضلی فرماندار و فلاحتی بخشداربا مردم روستای ترکان

ﻧﺸﺴﺖ فاضلی فرماندار و فلاحتی بخشداربا مردم روستای ترکانبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم : فرماندار ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ : ﮔﺎﺯﺭﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ  ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎ، ﺑﻬﺴﺎﺯﯼ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻭ احداث بلوار تجهیز پارک ودیگر اقداماتﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺫﮐﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﺎﻩ این ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ .
در ادامه فلاحتی بخشدارمروست با سخنرانی خود ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ : ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻭ ﺍﻣﯿﺪ ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ یک ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ دویست میلیون تومانﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ترکان ﮐﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻮﻉ ﺧﻮﺩ و گذشته ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

  شایان ذکر است: در پایان مراسم محمدعلی یزدانی تودیع وحسن یزدانی به عنوان دهیار جدید ترکان معرفی شد.