‌قدردانی فرماندار شهرستان خاتم ‌ از ‌حضور پرشور مردم در انتخابات

‌قدردانی فرماندار شهرستان خاتم ‌ از ‌حضور پرشور مردم در انتخابات"محمد علی شاه حسینی" فرماندار از حضور پرشور مردم در انتخابات قدردانی کرد و اذعان داشت: مردم با همان اعتقاد دینی و نگاه ولایتمدارانه حضور بانشاطی در انتخابات داشتند که باید قدردان این مردم متدین باشیم.

وی خدمت صادقانه به مردم را اولویتی مهم خواند و افزود: به تعبیر حضرت امام (ره) مردم ولی نعمت هستند و شایسته خدمت صادقانهاند و خدمت صادقانه به مردم خستگی و دلسردی ندارد که ما معتقدیم در همه مسئولان، مدیران و خدمتگزاران این ویژگیها وجود دارد و باید این ویژگیها را در خود تقویت کنند.

فرماندار خاتم در پایان گفت: مردم باید با همان نگاه دینی و اعتقادی خود در همه صحنهها حاضر شوند چرا که این مهم سبب اقتدار نظام دینی میشود.