شناسه : 158316013

یکی از ویژگی هایی مهم آمار واطلاعات دقیق وبه روز بودن است


فرجام فاضلی فرماندار شهرستان خاتم در دومین نشست شورای ثبت احوال شهرستان خاتم بیان کرد: یکی از ویژگی های مهم آمار واطلاعات دقیق وبه روز بودن است وبا توجه به اینکه وقایع چهار گانه حیاتی ثبت شده از مهم ترین منابع اخذ آمار واطلاعات در کشور می باشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:دومین نشست شورای ثبت احوال به ریاست فاضلی فرماندارو با حضور معاون سیاسی امنیتی فرمانداربخشداران مرکزی،مروست،رئیس ثبت احوال شهرستان و جمعی از مسئولین در محل فرماندار خاتم برگزارشد.

فاضلی فرماندار شهرستان خاتم در ادامه این نشست به اهمیت بالای آمار ثبتی (موالید،وفات،ازدواج،طلاق) که میتواند در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های شهرستان موثر باشد نیز اشاره نمود.

گزارش وقایع چهارگانه علی الخصوص طلاق به صورت تفکیک در شهرو روستا،بخش مرکزی و مروست و همچنین ثبت وقایع چهار گانه طایفه فیوج  توسط ثبت احوال و گزارش تحلیلی از وقایع وفات و طلاق توسط شبکه درمان از جمله مصوبات مهم این نشست بود که در جلسه آتی نسبت به ارائه گزارش مورد تاکید قرار گرفت.


آدرس کوتاه :