گله مندي فرماندار خاتم از كندي روند بهسازي گلزار شهداي شهرستان

گله مندي فرماندار خاتم از كندي روند بهسازي گلزار شهداي شهرستان وي در ادامه افزود احداث يادمان روستاهاي چنارناز ، تركان و هرابرجان ، فتح آباد ، خوانسار و ... نيز تامين اعتبار گرديده اما اداره بنياد شهيد شهرستان در واگذاري اين يادمانها به پيمانكار ضعيف عمل نموده و يا اگر پروژه اي نيز به پيمانكار واگذار شده نظارت كافي بر تسريع در عمليات ساخت و ساز از طريق آن اداره وجود ندارد لذا اينجانب از كليه مسئولين ذيربط رياست محترم سازمان گرفته تا بنياد شهيد شهرستان مي خواهم در جهت تسريع ساخت و ساز يادمانهاي شهداي شهرستان تلاش نمايند تا انشاءا... شرمنده خانواده اين عزيزان نباشيم.

 

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم