شناسه : 334722

گله مندي فرماندار خاتم از كندي روند بهسازي گلزار شهداي شهرستان


آقاي سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان در بازديدي كه از پروژه گلزار شهداي شهرهاي هرات و مروست انجام شد تصريح كرد روند بهسازي يادمان شهداي شهرستان كند انجام مي شود كه اينجانب چندين مرتبه با بنياد شهيد استان مذاكره و پي گيري نموده ام كه هر بار قول انجام و اتمام پروژه هاي يادمان بخصوص يادمان شهرهاي هرات و مروست را در دهه مبارك فجر دادند اما با گذشت اين ايام هنوز متاسفانه نه تنها پروژه به اتمام نرسيده بلكه پيشرفتي نيز در روند كار مشاهده نمي گردد .

 وي در ادامه افزود احداث يادمان روستاهاي چنارناز ، تركان و هرابرجان ، فتح آباد ، خوانسار و ... نيز تامين اعتبار گرديده اما اداره بنياد شهيد شهرستان در واگذاري اين يادمانها به پيمانكار ضعيف عمل نموده و يا اگر پروژه اي نيز به پيمانكار واگذار شده نظارت كافي بر تسريع در عمليات ساخت و ساز از طريق آن اداره وجود ندارد لذا اينجانب از كليه مسئولين ذيربط رياست محترم سازمان گرفته تا بنياد شهيد شهرستان مي خواهم در جهت تسريع ساخت و ساز يادمانهاي شهداي شهرستان تلاش نمايند تا انشاءا... شرمنده خانواده اين عزيزان نباشيم.

 

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم

آدرس کوتاه :