شناسه : 150027139

گلباران تمثال رهبر کبیر انقلاب


درمراسمی با حضور فاضلی فرماندار خاتم و دیگر مسئولین و آحاد مردم شهرستان خاتم تمثال حضرت امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب گلباران شد. همچنین با حضور در محل گلزار شهدای هرات و قرائت فاتحه به روان پاک آن شهیدان درود و صلوات فرستاده شد.گلباران تمثال رهبر کبیر انقلاب در مراسمی با حضور فاضلی فرماندار خاتم و دیگر مسئولین و آحاد مردم شهرستان خاتم تمثال حضرت امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب گلباران شد. همچنین با حضور در محل گلزار شهدای هرات و قرائت فاتحه به روان پاک آن شهیدان درود و صلوات فرستاده شد.


آدرس کوتاه :