گلايه فرماندار خاتم از عدم راه اندازي اداره اوقاف و امور خيريه در اين شهرستان

گلايه فرماندار خاتم از عدم راه اندازي اداره اوقاف و امور خيريه در اين شهرستانسيد ناصر امامي فرماندار شهرستان در جلسه اي كه با حضور رئيس اداره اوقاف مهريز در محل دفتر ايشان تشكيل گرديد تصريح كرد اينجانب از اوايل دوره مسئوليتم پيگير راه اندازي اداره اوقاف شهرستان بوده و پيگيري ها و مكاتبات زيادي را انجام داده كه متاسفانه تاكنون اداره مذكور در اين شهرستان موجود نمي باشد و با توجه به وجود مساجد بين راهي حضرت ابوالفضل در مسير جاده هرات - شهربابك و هرات به يزد همچنين مقبره سيد عباس و مساجد و وقفيات زياد در منطقه وجود اين اداره در شهرستان از ضروريات است و اينجانب از مدير كل سابق و فعلي اداره اوقاف استان در اين خصوص گله مند بوده و خواستارراه اندازي هرچه زودتر اين اداره در شهرستان مي باشيم .

امامي در اين جلسه خواستار حضور رئيس اداره اوقاف مهريز در جلسات شوراي اداري شهرستان شده و افزود امورات اوقاف اين شهرستان فعلاً توسط اداره اوقاف شهرستان مهريز انجام مي شود كه متاسفانه مسئول آن اداره در جلسات شوراي اداري و ... حضور ندارد كه لازم است تا راه اندازي اداره اوقاف شهرستان ايشان حضوري پرنگ تر در منطقه داشته و مسائل را پيگيري نمايند .

روابط عمومي فرمانداري خاتم