شناسه : 345492
در ديدار مدير كل تربيت بدني با فرماندار خاتم مطرح شد :

گلايه شديد فرماندار از عدم شروع به ساخت 6 سالن ورزشي در اين شهرستان


كمانه مدير كل تربيت بدني استان يزد كه براي اولين بار در شهرستان خاتم حضور مي يافت پس از بازديد از پروژه هاي ورزشي بخش مروست با حضور در فرمانداري شهرستان با فرماندار ديدار كرد.
در ديدار مدير كل تربيت بدني با فرماندار خاتم مطرح شد :

امامي ميبدي در اولين ديدار ضمن تشكر از سفر مدير كل به شهرستان از عدم شروع به كار احداث 4 سالن ورزشي در دهستانهاي ايثار و هرابرجان و فتح آباد و روستاي مباركه از اعتبارات شهرستان و دو سالن ويژه بانوان در شهرهاي هرات و مروست كه از مصوبات سفر دوم رياست محترم جمهور مي باشد شديداً گلايه كرد.

وي همچنين از نيمه تمام ماندن پروژه استخر هرات و زورخانه مروست نيز اظهار ناخرسندي كرد و از تلاش يحيي زاره نماينده محترم مردم ميبد و تفت در مجلس و رئيس كميسيون تربيت بدني مجلس به خاطر پيگيري تامين اعتبار  مورد نياز براي تكميل پروژه استخر تقدير كرد.

فرماندار در بخش ديگري از سخنانش ضمن تشكر از راه اندازي ليگ فوتبال هرات پس از وقفه 15 ساله خواستار تهيه نقشه راه و چشم انداز توسعه ورزش شهرستان در ابعاد قهرماني ، پهلواني و همگاني گرديد .

كمانه در پايان اين ديدار ضمن تشكر از حساسيت ، توجه و تسلط  فرماندار به  امر ورزش و تربيت بدني قول داد در تمامي زمينه هاي مطرح شده پيگيري و مساعدت نمايد وي همچنين بر اجراي تهيه سند چشم انداز توسعه ورزش بخصوص رشته هائي كه شهرستان در آن زمينه مستعد بوده و فرماندار به آن اشاره نمودند تاكيد كردند .

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم

آدرس کوتاه :