شناسه : 352662
سرپرست فرمانداري خاتم:

گسترش سازمان فراگیر مشاوران جوان؛ از اولویت‌های سالجاری است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم سرپرست فرمانداري خاتم گفت: گسترش سازمان فراگیر مشاوران جوان بستر مناسبی به منظور استفاده حداکثر از ظرفیت‌های جوان شهرستان و ورود آنان به عرصه‌های تصمیم سازی را فراهم می‌کند.
سرپرست فرمانداري خاتم:

  غلامرضا عطايي تصریح کرد: بدین منظور یکی از مهمترین اولویت‌های گروه مشاوران جوان در سالجاری، تلاش در جهت گسترش سازمان فراگیر مشاوران جوان و توسعه شبکه‌های مشورتی جوان در سطح شهرستان است.

وي اظهار امیدواری کرد با برنامه ریزی انجام شده، بتوانیم با جذب جوانان مستعد و با انگیزه، نسبت به توانمندسازی و آموزش آنان اقدام كنيم.

 

آدرس کوتاه :