شناسه : 361090
گزازش تصويري بازديد بخشدار مركزي به اتفاق رئيس اداره آب فاضلاب روستايي و برق از روستاي بوروئيه خوانسار

گزازش تصويري بازديد بخشدار مركزي به اتفاق رئيس اداره آب فاضلاب روستايي و برق از روستاي بوروئيه خوانسار


 
گزازش تصويري بازديد بخشدار مركزي به اتفاق رئيس اداره آب فاضلاب روستايي و برق از روستاي بوروئيه خوانسار

 

آدرس کوتاه :