گزارش عملکرد یکساله مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خاتم از 1/6/90تا1/6/91

گزارش عملکرد یکساله مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خاتم از 1/6/90تا1/6/91 

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خاتم بعنوان متولی آموزشهای مهارتی و فنی با در نظر گرفتن اولویتهای منطقه بر اساس سند راهبردی شهرستان و نیز بر اساس نیاز سنجی  واحد مشاوره و پذیرش مرکز حرفه های مورد نیاز را شناسایی و جهت ارائه آموزش  برنامه ریزی نموده است .

فعالیتهای آموزشی این مجموعه در قالب کارگاههای ثابت  در مرکزو در سطح شهر به صورت تیمهای سیار شهری و در روستا به صورت تیمهای سیار روستایی ارائه خدمات مینماید.

 کارگاههای مرکز ثابت  شامل  8 کارگاه در حرفه های:

 اتومکانیک – مکانیک ماشین آلات کشاورزی – فن آوری اطلاعات – صنایع دستی و طراحی دوخت – برق ساختمان – جوشکاری و لوله کشی – کشت کار گلخانه ای  فرش تابلویی

کارگاههای  سیار شهری :

در رشته های صنایع دستی  از جمله روبان دوزی -   نقاشی روی شیشه -  طراحی و دوخت لباس زنانه  - کشتکار  گلخانه ای و گلهای آپارتمانی و زینتی  - سفره آرایی – سفالگری است .

 کارگاههای سیار روستایی شامل  :

باغبانی  - پرورش دهنده گیاهان داروئی – پسته کار –  کشت و کار گلخانه ای - طراحی  ودوخت و صنایع دستی می باشد .

 علاوه بر آموزشهای تخصصی چند دوره آموزش عمومی در تمامی کارگاههای ثابت و سیار ارئه شده است که کار آفرینی به روش kab  و مهارتهای کسب و کار  از مهمترین آنها بوده است.                      

در مجموع از ابتدا ی شهریور سال 90 تا ابتدای شهریور سال جاری بالغ  بر 169 هزار نفر ساعت در بیش از 30 رشته آموزش دیده اند.

علاوه بر بخش آموزشی بخش دیگری از فعالیت مرکز در واحد آزمون انجام می شود که شامل :  

-          برگزاری آزمونهای پایان دوره مرکز

-          انجام آزمونهای صنایع ساختمان

-          برگزاری آزمونهای تفاهمنامه با سایر ارگانها ( سازمان غله – صنایع دستی و بنیاد مسکن)

که طی بازه زمانی شهریور سال 90 تا شهریور سال جاری حدود 600 نفر در آزمون شرکت کرده اند ، که بیش از 80 درصد  آنها موفق به در یافت گواهینامه مهارت گردید ه اند.

بخش دیگری از فعالیتهای مر کز در واحد مشاوره و پذیرش است .کلیه کارآموزان و متقاضیان ابتدا به این واحد مراجعه و فرمهای ثبت نام خاصی را تکمیل می نمایند سپس طی مصاحبه حضوری و با توجه به فرم تکمیل شده به سمت حرفه های مورد علاقه و متناسب با تواناییهایشان هدایت می شوند .

بخش دیگری از فعالیتهای مرکز در واحدکار پردازی و انبار داری است ، در این واحد کلیه تجهیزات و اموال مرکز کد گذاری و نسبت به کاربرد صحیح و اصولی تجهیزات و رعایت نکات ایمنی و فنی نظارت می شود.

در بخش جذب اعتبارات مرکز در شش ماهه دوم سال 90 مبلغ 230 میلیون ریال جهت خرید تجهیزات آموزشی شامل یک دستگاه تراکتور گلدنی – یک دستگاه سم پاشی تراکتوری – چند دستگاه کامپیوتر – یک دستگاه دوربین مدار بسته – 700 متر مربع پلی کربنات دو جداره مخصوص پوشش گلخانه و 6 دستگاه تابلو آموزش برق    ساختمان  خریداری نموده است.

در بخش عمرانی مبلغ 200 میلیون ریال در جهت احداث کارگاه تولید گیاهان  زینتی و ارتقاء کارگاه های آموزش مرکز هزینه نموده است.

 در بخش هزینه های جاری حدود 100 میلیون ریال هزینه شده است .

رویکرد آینده مرکز بر اساس سند راهبردی شهرستان ایجاد مشاغل جدید در بخش کشاورزی پیشرفته از جمله کشتکار گلخانه ای – سیستم آبیاری تحت فشار و بخش صنایع  تبدیلی  و نیز شیلات از جمله پرورش ماهیان سردآبی و گرم آبی است که می تواند زمینه ساز ایجاد اشتغال مولد و پویا در منطقه باشد.