شناسه : 23799998

گزارش تصویری


بازدید دکتر بابایی ،معاون استاندار،زاده رحمانی ،فرماندار،فلاحتی ،بخشدار و دیگر مسئولین از آزمایشگاه مرکز بهداشتی و درمانی دکتر علیم مروستی و همچنین پروژه پدیده المپیک شهر مروست

آدرس کوتاه :