شناسه : 22634106

گزارش تصویری


افتتاحیه نمایشگاه "ایست آب نیست" در محل مدرسه نمونه خلیج فارس با حضور بخشدار، شهردار،رئیس آموزش و پرورش و دیگر مسئولین

آدرس کوتاه :