شناسه : 21496269

گزارش تصویری


بررسی مسائل و مشکلات نانوایی های بخش مروست با حضور زمانیان مدیر کل غله استان،مهندس زاده رحمانی فرماندار خاتم ،مهندس فلاحتی بخشدار مروست ،شمسی رئیس صنعت معدن و تجارت شهرستان در محل بخشداری مروست

آدرس کوتاه :