شناسه : 21495324

گزارش تصویری


بازدید بخشدار به همراه اعضای شورای اسلامی و دهیاری روستای مبارکه از قلعه تاریخی این روستا

آدرس کوتاه :