شناسه : 19936997

گزارش تصویری


بازدید شرافت مدیرکل میراث،مهندس زاده رحمانی فرماندار،مهندس فلاحتی بخشدار و شورای اسلامی شهر مروست از تپه دهل زنان مروست

آدرس کوتاه :