شناسه : 19740496

گزارش تصویری


بازدید مهندس زاده رحمانی فرماندار و مهندس فلاحتی بخشدار مروست از شهرداری مروست و تشکیل جلسه با شورای اسلامی شهر

آدرس کوتاه :