شناسه : 19000960

گزارش تصویری


جلسه تحویل اسناد و مدارک مالی دهیاریهای بخش مروست با حضور معاونت دفتر امور روستایی،بخشدار و دیگر مسئولین

آدرس کوتاه :