شناسه : 18320600

گزارش تصویری


بازدید بخشدار از روند پیشرفت پروژه های عمرانی روستاهای کرخنگان،چنارناز،توتک

آدرس کوتاه :