شناسه : 18316195

گزارش تصویری


بازدید زارعزاده نماینده مجلس ،بخشدار،معاون شرکت گاز استان و دیگر مسئولین از اداره گاز مروست

آدرس کوتاه :