شناسه : 17288576

گزارش تصویری


برگزاری جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی با حضور بخشدار و دیگر مسئولین

آدرس کوتاه :