شناسه : 16510272

گزارش تصويري


بازديد فرماندار به اتفاق بخشدار مركزي و رئيس اداره راه و شهرسازي شهرستان از خسارت بارندگي اخير درجاده وليعصر ، حسن آبادو جاده هرات - چاهك

آدرس کوتاه :